Trung tâm kiểm soát

Trung tâm kiểm soát cửa, thang máy hay còn gọi bộ trung tâm điều khiển. Là sản phẩm quan trọng và cần thiết, nhất là đối với các hệ thống vừa và lớn.

Thiết bị trung tâm kiểm soát này sẽ chứa bo mạch điều khiển hệ thống. Thường phần này sẽ được nhà sản xuất và cung cấp cài đặt sẵn, đã được tích hợp vào đầu đọc thẻ.

Thiết bị trung tâm đóng vai trò quản lý và kết nối các thiết bị đầu đọc, khóa điện từ…

Megatech cung cấp các thiết bị trung tâm kiểm soát cửa ra vào, trung tâm điều khiển kiểm soát thang máy các hãng ZKTeco, Chiyu, Hikvision, Soyal, Somac…

Thương hiệu